DE VIJF VOCALEN

Herinneringen uit de geschiedenis van De Vijf Vocalen


Wanbetalers


In 1957 werkte ik als 16-jarige enkele weken in de zomervakantie bij Mensing & Visser.
Met een transport- of bakfiets bezorgde ik boeken van Loosduinen tot Wassenaar. Op de inpakafdeling (1e etage) werkte een leidinggevende vrouw die - voor die tijd uitzonderlijk – op een motor reed. In een zwart boek (sic) werden wanbetalers bijgehouden. Dit boek werd een keer abusievelijk ingepakt en meegezonden.
Het werd teruggestuurd met een begeleidend briefje dat door de leidinggevende werd voorgelezen: “Dit had hij niet besteld en stuurde het daarom terug, maar had er wel even ingekeken of zijn naam er in voorkwam”


Zoetermeer, mei 2018, Anton Ch. van Weeren