DE VIJF VOCALEN

Bernard (Ben) Evertse

(29 december 1933-31 mei 2012)


Ben heeft vanaf de vijftiger jaren tot het opheffen van de boekhandel bij de Vijf Vocalen gewerkt. Eerst als chef van de belletrie, later als lid van de directie.
Ben en zijn gezin hebben een aantal jaren in het woonhuis boven de winkel aan de Kneuterdijk gewoond voor zij naar Moerkapelle vertrokken. Ben was altijd keurig gesoigneerd en correct in de omgang.

Allen die de reŁnie in 2009 hebben bezocht hebben met hem samengewerkt en hebben goede herinneringen aan hem bewaard.

Na de sluiting van de Vijf Vocalen is Ben nog een aantal jaren in dienst geweest bij boekhandel Ribberink in Zoetermeer.

Naast zijn werk waren muziek en fotografie zijn grote hobby's. Hij bleek ook een meer dan verdienstelijk voetballer te zijn geweest. Hij speelde op hoog niveau bij de Zwaluwen uit Huizen.
Ben bewoog zich vrijwel altijd letterlijk fluitend door het bedrijf. De ene sonate na de andere kwam er foutloos uit. Tijdens het controleren van de binnengekomen zendingen boeken was hij op zijn best.
Van verschillende koren was hij een prominent lid. Hij vertolkte daar ook menige solopartij. Zijn sonore spreekstem ging moeiteloos over in een prachtige bas.

Mei 2012 hadden we hem als 'mystery guest' uitgenodigd voor een etentje in Scheveningen. Daar werden principeafspraken voor een vervolg gemaakt. Ben beschikte, naast de nodige foto's van documenten, ook over de kennis van het wel en wee van de Vijf Vocalen over een periode van twee decennia. Meer dan waar wij op konden bogen. Wij verheugden ons erop zijn kennis vast te kunnen leggen. Helaas bereikte ons korte tijd later het bericht dat Ben op 31 mei was overleden. Dit kwam als een schok. Tot een vervolg is het dus niet meer gekomen.

Mei 2012
vlnr: Jan, Ben, Ton, Maria, Stan, Rob