DE VIJF VOCALEN

Het archief van De Vijf VocalenSinds 2013 Hebben we met enige onregelmaat de studiezaal van het Haags Gemeentearchief gevestigd in het atrium van het Stadhuis bezocht.
In de kelders van dag gebouw staat 14 kilometer aan documenten en foto's opgeslagen die van belang zijn voor de geschiedenis van de stad. 23 meter daarvan bestaat uit archiefdozen waarin indertijd door Mevrouw Hoppe en de heer (Gerard) Bos van alles is gedaan wat in hun optiek het bewaren waard was.

Het inzien daarvan is geen sinnecure. Het archief is eigendom van Bruna die jaarlijks schriftelijk toestemming moet geven, en ook heeft de Gemeentearchivaris het het predikaat 'Niet Openbaar' gegeven omdat het mogelijk gevoelige informatie bevat.
In de inventaris van het Gemeentearchief staat het archief van De Vijf Vocalen te boek als 'ongeordend'. En dat ene woord dekt geheel de lading, want het lijkt erop alsof alles in grote haast in de dozen is gepropt. Terwijl mevrouw Hoppe en de heer Bos in onze herinnering staan als mensen van orde en regelmaat, zit in de dozen alles wat rijp en groen is door elkaar.

Behulpzake archiefmedewerk(st)ers halen archiefdozen uit de kelder en iedere doos geeft bij het openen een verassing prijs. Een leuke wanneer er bijvoorbeeld sollicitatiebrieven in zitten en de heer Visser op één heeft geschreven: 'Beetje scheel, maar wel geschikt voor de verkoop', of interessant als er de verhandelingen van Visser rond de sluiting van de zaak in de oorlog betreft. Maar ook vaak teleurstellend als er drie dozen zijn met kasboeken uit de vijftiger jaren.

Maar bovenal overheerst de ongeordendheid en die maakt het doorworstelen erg arbeidsintensief. Alles waarvan we denken dat het wellicht interessant is, wordt gefotografeerd en zo hebben we inmiddels een eigen digitaal archief van zo'n 300 documenten/foto's op ca. 2800 pagina's. Van het archief is nu ongeveer 80% bekeken.

Met het bezoeken van de studiezaal stoppen we even. Er is ruim voldoende kopij om aspecten van de geschiedenis van deze boeiende boekhandel te belichten. Dat gaan we in thema's doen. Voor het verder gaan met de 20% archief hebben we wat extra motivatie nodig in de vorm van respons op de artikelen. Daar hopen we dus op en gaan vooralsnog verder met het behandelen van thema's. Als eerste twee de winkels aan de Wagenstraat en Kneuterdijk.
          Jan Zwennes                                               Rob Vogel