DE VIJF VOCALEN

De Vijf Vocalen                                        Mensing & Visser N.V.


Boekhandel in Den Haag van 1679 - 1977

De naam verwijst naar de klinkers in het alfabet AEIOU 'vocalen zonder welke geen woord ofte sylabe geschreven kan worden'.
In deze website worden de vele aspecten van deze beeldbepalende boekhandel belicht evenals de directie en medewerk(st)ers die er hebben gewerkt.

Verandering in de opzet van de website


In augustus 2013 verschijnt de eerste editie van de website over de in 1679 te ís-Gravenhage gevestigde boekhandel De Vijf Vocalen. Deze is regelmatig aangevuld met nieuwe vondsten uit het Haags Gemeentearchief, verslagen en fotoís van o.m. enkele enthousiast bezochte reŁnies van oud-medewerkers en een aantal verassende uit hun herinneringen opgetekende anekdotes. De website is nog immer beschikbaar (http://www.devijfvocalen.nl)

De vondsten uit het genoemd archief zijn op de site, verwijzend naar bepaalde periodes in het bestaan van de boekhandel, verwerkt. Om de historie zo veel mogelijk met de lezers te kunnen delen, zijn deze verwijzingen beknopt gehouden. Dit is altijd als zeer positief ervaren. Gelet echter op de omvang van de tot nog toe verzamelde archiefbescheiden, denken wij dat het tijd is voor een opzet waarbij de lezer zich uitgenodigd weet en ook nadrukkelijk ruimte wordt geboden om in woord en zo mogelijk ook in beeld te reageren.

Teruggaan in de tijd is op papier vaak een wat saaie aangelegenheid, maar we denken het aan de hand van de vele documenten en foto's te kunnen verlevendigen en willen ťťn keer in de twee maanden een onderwerp uit de rijke geschiedenis van de boekhandel uitgebreid belichten.
Gedacht wordt hierbij o.m. aan de oorlogsjaren, de verbouwing en het in gebruik nemen van het pand Kneuterdijk 11, het personeelsbeleid binnen de boekhandel, de ontwikkelingen rond de verkoop van schoolboeken, feestelijkheden, het vertrek van de Kneuterdijk, het samengaan met boekhandel Govers enz. enz..

De lay-out van de website is bewust ongewijzigd gelaten. Rustig en zonder flitsende beelden, zoals het een waardige boekhandel betaamt. Wel zijn de thema's niet meer verdeeld over verschillende pagina's, maar op ťťn lange zodat 'bladeren' niet meer nodig is.

Leers met een verleden bij De Vijf Vocalen en overige geÔnteresseerden nodigen we van harte uit op korte termijn via de site op dit bericht te reageren en om daarbij aan te geven of zij hun ervaringen met en herinneringen aan de boekhandel in welke vorm dan ook met ons kunnen/willen delen. Uiteraard informeren wij hen op korte termijn over de mate van respons op deze oproep.

Wij wensen alle lezers nu en in het door ons vooralsnog voorgenomen vervolg veel genoegen en zo mogelijk herkenning van de historie.


            Jan Zwennes                                                        Rob Vogel

Verbouwing Kneuterdijk 11


120 jaar na de bouw en jarenlange leegstand was het pand aan een opknapbeurt toe. Jarenlang is het tezamen met nummer 13 zorgvuldig verbouwd.
Op de etages zijn appartementen gevestigd die bereikbaar zijn via de ingang van nummer 11 waar de monumentale trap in ere is hersteld en een lift is geplaatst.

Aan de achterzijde is een parkeergarage gebouwd die via de Hoge Nieuwstraat bereikbaar is. Vanwege het beperkte grondoppervlak is er een lift die de auto's digitaal gestuurd naar en van een plek brengt/haalt.
De voorgevel is wat gewijzigd. De Luifel boven de etalages is verwijderd en de appartementen van de eerste etage hebben balkons en openslaande deuren gekregen.

Op de begane grond is Portugees/Spaans restaurant Tapisco gevestigd. Wat ooit de afdeling belletrie was is nu een smaakvol ingerichte ruimte waar het publiek eveneens keuzes maakt.

Niet uit de op tafels uitgestalde boeken, maar van de menukaart. Voor een deel zit men eigenlijk in wat vroeger de etalages waren.


Het doel van de vroegere Expeditieruime, het domein van onder andere de heer Loen en Ton Evers, is dezelfde gebleven. Bestellingen van cliŽnten werden er klaargemaakt en dat gebeurt nu nog. Alleen vroeger met boeken en nu met vis en vlees. De ruimte zelf is natuurlijk niet meer te herkennen zoals dat voor de hele begane grond geldt.
Voor de etages zal dat niet anders zijn.