DE VIJF VOCALEN

Vondsten in het archief. Periode: 1970-1977


1970 - Schoolboekenfolder


De invoering van Cals' Mammoetwet waarbij o.a. MULO, HBS en Lyceum werden omgevormd tot MAVO, HAVO en VWO was een geweldige stimulans voor de schoolboekenverkoop. Vrijwel alle boeken kregen op z'n minst een nieuwe titel.
Vernieuwd werden ook de bestelfolders. Waar eerst medewerkers ze ontwierpen wordt nu een professionele striptekenaar ingehuurd en komen er pakkende teksten in.

De bestellijsten waren wel een handig middel om tevoren de te bestellen hoeveelheden schoolboeken te bepalen, maar de drukte in de winkel werd er niet door opgelost.
In de drukste weken tussen medio juli en begin augustus liep de hal op de eerste etage vol met scholieren of ouders die zich met een boekenlijst van de school bij de toonbank melden.


Naast de vaste medewerkers werden er meer dan 10 vakantiekrachten ingezet wat niet kon voorkomen dat er op hoogtijdagen soms meer dan tweehonderd wachtenden waren en moest het nummertjesapparaat frequent worden bijgevuld. Een onaangename taak want de medewerker moest zich door de menigte wurmen waar de sfeer toch al chagrijnig was.
Het was natuurlijk ook niet leuk als het nummerapparaat achter de toonbank bijv. 71 aangaf en drie klanten tegelijk "ja" riepen. Voor twee daarvan betekende het dat er nog wel een uur (of meer) moest worden gewacht.

Een veelgebruikte 'truc' was om na het trekken van een nummertje bij Garoeda koffie te gaan drinken of boodschappen te doen. Maar erg vervelend als bij terugkomst bleek dat men het werktempo van de medewerkers had onderschat en het nummer voorbij was. Smeekbedes om toch te worden geholpen hielpen niet en de klant werd onverbiddelijk terugverwezen naar het nummerapparaat.

De Chef Schoolboeken (Eerst nummer 48 en later 71) moest vaak alle zeilen bijzetten om de gemoederen tot bedaren te brengen daarbij geholpen door de grote ventilator die boven toonbank hing en verkoeling bracht.

Vervolg op pagina 2