DE VIJF VOCALEN

Vondsten in het archief. Periode: 1950-1960


1950 - Modelboek Schoolplaten


We bladeren weer verder in het Modelboek Schoolplaten. Waar de jeugd op schoolplaten konden zien hoe kruisvaarders werden geronseld of hoe de Noormannen Dorestad veroverden, zagen ze op deze plaat 'Onze beschavingsgeschiedenis in beeld'.

Het is een afbeelding van tekenaar G.J. Sijthoff van een zitting van het parlement in de voormalige vergaderzaal aan het Binnenhof in de situatie zoals die in 1900 was. Voor de troon staat Minister President Pierson. In het midden zitten de stenografen waarvan één Willem Drees zal zijn geweest. Links de voozitter en griffier van de Tweede Kamer.

1954 - 275 jarig bestaan De Vijf Vocalen


Naast het jubileum van de firma jubileerde ook M.J. Visser. Hij was 50 jaar in de zaak. Om dit alles te vieren ging men een dag naar Antwerpen.

Onder de deelnemers werd een prijsvraag uitgeschreven voor het beste verslag van deze dag. De juri bestond uit mejuffrouw Mes en de heren v.d. Broek en Heijstek. De drie beste verhalen werden gepubliceerd. Mejuffrouw E. Riem Vis won de eerste prijs.

Zij beschrijft hoe voor het vertrek een Gedenkplaat naast de deur werd onthuld waarna men met een bus van Hotam liedjes zingend, begeleid door guitaar naar Antwerpen reisde. Daar bezocht men in een ijltempo de kathedraal, het Rubenshuis en natuurlijk het Plantijnmuseum. Daarnaast werd ook goed gezorgd voor de inwendige mens.
Het kon niet op!

Vervolg op pagina 2