DE VIJF VOCALEN

Vondsten in het archief. Periode: 1930-1950


1940-1941 - Censuur op boeken


In 1933 was in de etalage de beroemde brandstapel van door het Naziregime verboden boeken te zien. Het was kenmerkend voor de anti-nazi gevoelens van M.J. Visser.
Na de bezetting lieten de Duitsers er geen gras over groeien. Eind mei had de Duitse Legatie een lijst opgesteld van boeken die hen onwelgevallig waren en uit de verkoop moesten.
Deze werden in kisten in de kelder opgeslagen.

In 1941 begon de censuur vaste vorm te krijgen. Schoolboeken werden gecensureerd.
M.J. Visser schreef als commentaar: "De maatregelen te onzer "bescherming" door de moffen genomen brachten ook mede, dat uit verschillende schoolboeken bladzijden verwijderd moesten worden. Dit is een pagina uit een scheikundeboek van Meurs en Baudet.

Vervolg op pagina 2