DE VIJF VOCALEN

Website van De Vijf Vocalen - Vondsten in het archief. Periode: 1960-1970


1964 - Aanschaf Kassa

In 1964 werd de oude kassa met grote metalen knoppen vervangen door een modernere en ging deel uitmaken van de 'troon' van de caissiere. Nadien ging Angelica Evers die functie met waardigheid vervullen hoewel ze die soms even vergat wanneer een medewerk(st)er op de 1e etage het boekenliftje had gevuld en vergat om het touw vast te houden en het houten liftje met een enorme knal vlak naast Angelica neerpletterde.


1965 - Boekhandel GoversIn maart 1974 fuseerde De Vijf Vocalen met boekhandel Govers die al decennia gevestigd was op de hoek van het Westeinde en de Jan Hendrikstraat. Veel hadden ze niet gemeen. Govers, een zeer katholieke boekhandel, deed veel in kantoorartikelen die bij De Vijf Vocalen mondjesmaat te verkrijgen waren.