DE VIJF VOCALEN

Website van De Vijf Vocalen - Vondsten in het archief. Periode: 1930-1950


In het archief van De Vijf Vocalen zijn tot op heden een beperkt aantal gegevens en documenten uit deze periode gevonden en nieuwe zijn momenteel niet voorhanden. Die van de vorige versie van de website hebben we daarom laten staan.

1942 De fiets van Vera Mes (brief)


'Kameraad'

Hierbij verklaar ik, dat mej. Vera bij de firma Mensing en Visser werkzaam is. Als Verwalter van deze firma zou ik het zeer op prijs stellen dat mej. Vera haar in beslag genomen rijwiel terug krijgt. Zij woont ver van de zak en is de enige huisgenoot van haar zieke moeder voor wie zij in haar vrije tijd zorgen moet, dus ook inkopen moet doen.
Ik hoop dat u mijn verzoek zult kunnen inwilligen.

Houzee,
H.O. Wijers
Verwalter

1942 Rantsoenering door het GEB