DE VIJF VOCALEN

Website van De Vijf Vocalen 2013 - Vondsten in het archief. Periode: 1970-1977


1971, november

Notariële akte verkoop Kneuterdijk 11. fl. 1.400.000,--.
Courant Het Vaderland, 18 januari 1971: 'Boekhandel De Vijf Vocalen zal aan het eind van het jaar het vertrouwde pand aan de Kneuterdijk verlaten. Blijkens mededelingen vn het Haagse blad "Zakennieuws" wordt de afdeling schoolboeken, het depôt daarvan en de centrale administratie verhuisd naar het Calandplein 4, terwijl de algemene boekhandel en het nog uit te breiden grammofoonplatenbedrijf wordt gehuisvest in het pand Korte Poten 9. Reden voor deze ingrijpende verhuizing is de aankoop van het pand door de ernaast gelegen bank Mees en Hope, die daar haar Haagse vestiging op de hoek van het Lange Voorhout en de Kneuterdijk verder wil uitbreiden.'

1976, 20 oktober

Prijsvraag Kinderboekenweek, bericht Haagsche Courant van 20 oktober 1975.
'Ter gelegenheid van de kinderboekenweek heeft de boekhandel De Vijf Vocalen een kinderboekenweekprijsvraag uitgeschreven. Kinderen, die een kansje willen wagen, kunnen bij één van de drie winkels van De Vijf Vocalen terecht. De winkels zijn in het winkelcentrum Leidsenhage, in de Korte Poten en in de Jan Hendrikstraat/hoek Westeinde. Op het prijsvraagformulier moeten de kinderen wat vraagjes beantwoorden. De goede inzenders gaan ballonnen blazen. De uiteindelijke winnaars krijgen een rondleiding door het natuurgebied Meijendel, waarna pannenkoeken gegeten worden in de bekende Boerderij aldaar. Bovendien ontvangen zij het kinderboekenweekgeschen.'

1976, 5 februari

Advertentieboek van De Vijf Vocalen: Haagsche Courant 5-2-1976 Opheffingsopruiming.© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl