DE VIJF VOCALEN

Website van De Vijf Vocalen 2013 - Vondsten in het archief. Periode: 1960-1970


1963

Advertentieboek: Flinke jongeman voor bezorging moet kunnen omgaan met driewieler bromfiets.

1963

Belangrijke mededelingen werden door de directie periodiek schriftelijk aan het personeel gemeld. Op 10 mei 1963 deelde de heer P. Heijstek het volgende mede:
KRAAN + TANK KELDER. Eenieder die de kraan in de kelder gebruikt, diene deze kraan na gebruik goed af te sluiten. De waterbak in de kelder behoort 's avonds leeggepompt te zijn. Ook de gaskraan behoort afgesloten te zijn. Zaterdag 20 april jl. zijn deze zaken alle verzuimd. De kraan is druppelsgewijs blijven lopen, met als gevolg grote plassen in de kelder. Gelukkig kwam ik zondagmiddag in de kelder, wat mij echter op ruim een half uur dweilen kwam te staan. Onnodig te herhalen wat ik de nalatigen hierbij gewenst heb!

1967, juni

Loonstaten. Ton Zwennes fl. 288,--; Rob Vogel fl. 250,--; Rob Wiewel fl. 325,--; Frits Schöner fl. 1000,--