DE VIJF VOCALEN

Website van De Vijf Vocalen 2013 - Vondsten in het archief. Periode: 1950-1960


1950

Reactie, geschreven in de kantlijn van sollicitatiebrief: 'Tikje scheel, maar wel geschikt voor de verkoop'.

1953

In mei 1953 is het volgende opgetekend en onder de stedelijke collegaboekverkopers verspreid. 'Enige dagen geleden heeft men bij Mensing en Visser een medisch student, een zekere J.H., op heterdaad betrapt bij het stelen van vier boeken. Bij een huiszoeking werden op zijn kamer nog omstreeks 60 boeken in beslag genomen,die van diefstal afkomstig waren. Het had de aandacht getrokken dat hij bij het zoeken in de kast 'zeer dicht met zijn lichaam tegen de kast gedrukt stond', blijkbaar met de bedoeling de boeken op deze wijze onopvallend in zijn regenjas te laten verdwijnen. Daar het niet zeker is dat hij in bewaring wordt gehouden,wordt hierdoor mededeling gedaan aan de collega's. Het is een lange man, een hoofd groter dan de gemiddelde Nederlander met een beige wijde regenjas. Bruin haar.' Een anonieme reactie hierop luidt als volgt: De man die in mei 1953 boeken stal heet Frans Reuvers (dat zei hij zelf). Hij deelde mee te studeren voor schilder aan de Vrije Academie in het Westeinde.

1957

In augustus 1957 zag namens de directie de volgende opwekkende tekst het daglicht: 'Ingeval Uw werkkring bij ons Uw eerste stap in de maatschappij betekent, verwelkomen wij U hierbij in de kring van de Nederlandse werkers die door hun arbeid er voor zorgen dat ons land al datgene verkrijgt,wat voor het leven onmisbaar is. En niet alleen het onmisbare, ook het leven veraangenaamt. Na de levensmiddelen mag in een beschaafd land het studieboek tot de onmisbare zaken gerekend worden,de roman, het kinderboek en de dichtbundel behoren tot wat het leven veraangenaamt'

1958

Brief (doorslag) aan ANWB: 'Auto van M.J. Visser is niet privé. Contributie van 2 auto's á fl. 12,50 op naam boekhandel.

1959

Tijdens een eetpartijtje declameerde het personeel het volgende gedicht
Ballade van de Vijf Vocalen

Wij vorremen de Vijf Vocalen
een onberispelijk rijtje
zij zijn Vissers`uithangbordinitialen
ook op dit fijne eetpartijtje, maar ....
't is waar, 't is waar,'t is waar,
soms springen wij wat uit de band
en debiteren hand in hand
de naakte waarheid en passant
decorum vliegt aan stukken
dat mag 'm de pet niet drukken!!

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl