DE VIJF VOCALEN

Website van De Vijf Vocalen 2013 - Vondsten in het archief. Periode: 1930-1950


1941, februari

Kaart van de Raad voor de Arbeid met poststempel: 'Gaf U reeds aan de Winterhulp?': "Over het 2e halfjaar van 1940 is geen loonlijst ingeleverd". "Binnen 3 dagen doen anders volgt één maand hechtenis of een boete van fl. 100,--".

1941

Brief van M.J. Visser (doorslag) aan Friedrich Christiansen, Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden: Algeheel protest tegen de bezetting en deportaties. Ondertekend door 'Een goede Nederlander'.

1942

Geschrift van M.J. Visser: 'Wie niet eet, zal niet werken'. Een protest tegen de voedselsituatie in Nederland.

1943

Een cassière van de belletrie verhuisde van Den Haag naar een boekhandel in Groningen.Met de volgende tekst informeerde zij haar Haagse collega's over haar eerste ervaringen. 'De kasgrieten vallen mee door ordinairheid betreft,doch ze vrijen de hele dag en er is met geen stopnaald tussen te komen.Op de zaak werd ik met gejuich binnengehaald, want de baas was er niet. Binnen vijf minuten wist ik al wie verloofd, getrouwd of niet getrouwd was. Mijn werk is enig. Iedereen doet wat hij wil.Iederaan graait in de kassa, met het gevolg dat de kas nooit klopt, maar dat geeft niet. Wie het langst leeft, heeft toch alles, zou Wil zeggen. Er komen veel leuke klanten in de winkel en opmerkelijk is dat in Groningen veel meer geflirt en gevrijd wordt dan in Den Haag'

1944

In de oorlogsjaren hield een zogeheten Verwalter, de heer H.O. Wijers, een oogje in het zeil namens de bezetter. Op 16 september 1944 zond hij onderstaand bericht aan zijn superieuren. Het antwoord is niet gevonden. Kameraad, Hierbij verklaar ik dat Mej. Vera Harthoorn bij de fa. Mensing en Visser werkzaam is. Als Verwalter van deze firma zou ik het zeer op prijs stellen dat Mej. Harthoorn haar in beslag genomen rijwiel terugkrijgt. Zij woont ver van de zaak en is de eenige huisgenote van haar zieke moeder voor wie zij in haar vrije tijd zorgen moet, dus ook inkopen moet doen. Ik hoop dat u mijn verzoek zult kunnen inwilligen. Hou Zee H.O. Wijers (Verwalter)

1948, oktober

Taxatie door makelaar M.J. van der Horst van het pand Kneuterdijk 11. Waarde incl. Centrale Verwarming fl. 140.000,--.© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl