DE VIJF VOCALEN

De Vijf Vocalen                                        Mensing & Visser N.V.


Boekhandel in Den Haag van 1679 - 1976

De naam verwijst naar de klinkers in het alfabet AEIOU 'vocalen zonder welke geen woord ofte sylabe geschreven kan worden'.
In deze website worden de vele aspecten van deze beeldbepalende boekhandel belicht evenals de directie en medewerk(st)ers die er hebben gewerkt.

Verandering in de opzet van de website


In augustus 2013 verscheen de eerste editie van de website over de in 1679 te ís-Gravenhage gevestigde boekhandel De Vijf Vocalen. Deze is regelmatig aangevuld met nieuwe vondsten uit het Haags Gemeentearchief, verslagen en fotoís van o.m. enkele enthousiast bezochte reŁnies van oud-medewerkers.

Na 2018 leed de website een sluimerend bestaan. Iets, waar de Coronacrisis debet aan was. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en er zijn toch een paar thema's uitgelicht en nu in een nieuwe editie opgenomen:

In deze editie (2022) is dat de zogenoemde schoolboekentijd waarin duizenden scholieren uit Den Haag en omstreken naar de Kneuterdijk kwamen om aan de hand van boekenlijsten de boeken en leermiddelen voor het volgend schooljaar aan te schaffen. Om ze daarvan te voorzien was een uitgebreid logistiek traject noodzakelijk evenals een flink aantal medewerk(st)ers waaronder veel vakantiekrachten.

Daarnaast is uitgebreid aandacht geschonken aan de oorlogsjaren waarin directeur-eigenaar M.J. Visser een belangrijke rol speelde. Het is verdeeld over twee tijdsblokken. Het eerste waarin de relatie met de bezetter steeds moeizamer werd. Het tweede deel handelt over de sluiting van de zaak door de Duitsers en de ondertoezichtstelling. Het eindigt met de laatste oorlogsmaanden en de bevrijding.

Ook is in de rubriek in memoriam aandacht geschonken aan oud collega's waarvan ons bekend was dat ze zijn overleden.

De lay-out van de website is bewust ongewijzigd gelaten. Rustig en zonder flitsende 'pop-ups', zoals het een waardige boekhandel betaamt. De thema's zijn niet meer verdeeld over verschillende pagina's, maar op ťťn lange zodat 'bladeren' niet meer nodig is.

Lezers met een verleden bij De Vijf Vocalen en andere geÔnteresseerden nodigen we van harte uit om via de site te reageren. We willen dat nog even voorbehouden aan oud-collega's die daarvoor kunnen antwoorden op deze mail. De algemene contactpagina is even terzijde gesteld.
Scribenten die aspecten van De Vijf Vocalen in eigen woorden op deze site willen belichten, kunnen op aanvraag gebruik maken van het gedigitaliseerd archief.

Wij wensen alle lezers veel genoegen en zo mogelijk herkenning van de historie.


            Rob Vogel                                                        Jan Zwennes


Oktober 2022